رضا قدیمی

برنامه نویس

درباره

برنامه نویس وب، بسیار مشتاق در یادگیری مفاهیم و اطلاعات جدید در این حوزه.

  • شهر: کرج، البرز
  • وضعیت تاهل: مجرد
  • تاریخ تولد: ۷ خرداد ۱۳۷۴
  • وضعیت سربازی: معافیت غیر پزشکی

مهارت ها

CSS

HTML

C#.NET

ADO.NET

JavaScript

Blazor WebAssembly

ASP.NET Core Web API

رزومه

تجربیات کاری

پرداخت الکترونیک سپهر

  ۱۴۰۰ - اکنون

برنامه نویس دات نت

تحصیلات غیر آکادمیک

موسسه سماتک

  دوره های گذرانده شده:

  • .NET Fundamentals
  • Programming in C# 1
  • ADO.NET (LINQ To) EF 6.0
  • Developing ASP.NET MVC 5.0 Web Applications